1 2 3 4

Danh mục sản phẩm

Công trình nổi bật

hình 8 hinh 7 Hình 3 Hình 6 Hình 2 hình 1 Hình 5 Hình 4

VIDEOS - CLIP

Từ ngày 08/03/2011 Công ty TNHH TBĐL Kuen Ling Việt Nam sử dụng hóa đơn tự in theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ.

 

»» Xem chi tiết:

 Thông báo phát hành hóa đơn 

 -  Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH TBĐL Kuen Ling Việt Nam

 
 

DSC02798

 

nhan_c

 Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in của công ty KUEN LING - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM

Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in của công ty KUEN LING - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM

Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in của công ty KUEN LING - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM

Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in của công ty KUEN LING - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM

Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in của công ty KUEN LING - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM
Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in của công ty KUEN LING - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM
Facebook chat
Hotline: 0946.499810
lên đầu trang