1 2 3 4

Danh mục sản phẩm

Công trình nổi bật

hình 8 hinh 7 Hình 3 Hình 6 Hình 2 hình 1 Hình 5 Hình 4

VIDEOS - CLIP

  • Lượt xem: 4552
  • Ngày đăng: 29/06/2017
  • Giá bán : Liên hệ
  • Nội dung
  • Bình luận

d

1. Điều kiện làm lạnh tiêu chuẩn : Nhiệt độ gió vào dàn coil: 27oCDB/ 19.5oCWB.
    Nhiệt độ nước vào. 7oC, Nhiệt độ nước ra 12oC.
2. Điều kiện làm lạnh gió tươi : Nhiệt độ gió vào dàn coil: 35oCDB/ 28oCWB.
    Nhiệt độ nước vào. 7oC, Nhiệt độ nước ra 12oC.
 
FCU_-_AHU-10
AHU-12__Kieu_dung
 

>>>>>>

AHU-KLAN/SL Kiểu đứng - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM

AHU-KLAN/SL Kiểu đứng - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM

AHU-KLAN/SL Kiểu đứng - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM

AHU-KLAN/SL Kiểu đứng - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM

AHU-KLAN/SL Kiểu đứng - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM
AHU-KLAN/SL Kiểu đứng - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG LẠNH KUEN LING VIỆT NAM
Facebook chat
Hotline: 0946.499810
lên đầu trang